KONTAKT
Jag vill bli raderad efter kontakt är etablerad
Kontaktuppgift får sparas för Syftet
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon 08- 37 91 22


Jag vill bli kontaktad      *  måste fyllas i..

GDPR


Personuppgiftansvarig är Berlin Elektriska AB


Syfte: Etablera kontakt för eltjänst till kund


Anställda har tystnadsplikt